Pracodawco, skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Pomoc finansowa dla Pracodawców przeznaczona na kształcenie pracowników i pracodawców w wieku 45+   Do Pracodawców skierowana zostaje najnowsza oferta wsparcia - Powiatowy Urząd Pracy w...
[2015-03-02 15:30:04]

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Informujemy, że w dniach 03 – 04 marca 2015 r. przeprowadzony zostanie proces naboru Wniosków w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego...
[2015-02-24 17:10:56]
Newsletter