Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy– przedłużony termin naboru wniosków

Informujemy, że od dnia 28 września 2015 r. prowadzony jest nabór Wniosków w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego...
[2015-09-30 13:36:23]

Staż dla długotrwale bezrobotnych powyżej 30 roku życia

Informujemy, że w związku z otrzymanymi środkami przeznaczonymi na aktywizację zawodową bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, nadal prowadzony jest nabór wniosków o...
[2015-09-25 13:39:33]
Newsletter