Informacje

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

 

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy jest dokumentem informującym o tym, jak polityka zatrudnienia w powiecie kartuskim odpowiada na wyzwania wynikające z priorytetów, celów i wytycznych szerszych dokumentów programowych, określających kształt europejskiej, krajowej i regionalnej polityki zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. 

Pierwszy Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy został przyjęty do realizacji Uchwałą nr XXXV/259/06 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2006-2008”. Następny Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2009-2013 został przyjęty do realizacji Uchwałą nr XXXIII/301/10 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2009-2013”.

Doświadczenia w realizacji obu Programów pokazały konieczność głębszego zaangażowania instytucji i organizacji w proces tworzenia i realizacji jego założeń.Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2020 jest efektem partnerskiej współpracy organizacji i instytucji związanych z kartuskim rynkiem pracy. Program na lata 2014-2020  został opracowany przez zespół powołany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach, a następnie podlegał konsultacjom z głównymi partnerami lokalnego rynku pracy.

W obecnym Programie określono kierunki działań, mające na celu zwiększenie zatrudnienia w powiecie kartuskim do 2020 r., poprzez promowanie aktywnych postaw na rynku pracy oraz wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy.


link do: Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2020