Klient indywidualny

Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Wspieranie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych - pobierz         


broszura informacyjna wspieranie aktywizacji zawodowej osób niepełnoskprawnych


Możliwe formy wsparcia w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Forma pomocy

Źródło finansowania

Kto może zostać skierowany/objęty pomocą

Zasady udzielania pomocy

Staż

Fundusz Pracy

Bezrobotne osoby niepełnosprawne 

Patrz zakładka
Klient indywidualny/ABC Bezrobotnego//Staż oraz Pracodawca/Staż na zasadach ogólnych

PFRON

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu

Pomoc udzielana na zasadach stosowanych przy organizacji stażu dla osób bezrobotnych
Patrz jak wyżej

Prace interwencyjne

Fundusz Pracy

 

Bezrobotne osoby niepełnosprawne  spełniające dodatkowe kryteria do objęcia pracami interwencyjnymi

Kliknij po więcej informacji
Zasady opisane w zakładce Pracodawca/Instrumenty Rynku Pracy/Prace interwencyjne

PFRON

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu spełniające dodatkowe kryteria do objęcia pracami interwencyjnymi

Pomoc udzielania na zasadach stosowanych przy zatrudnianiu osób bezrobotnych.
Patrz jak wyżej

Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Fundusz Pracy

Bezrobotne osoby niepełnosprawne 

Zasady do pobrania w zakładce Dokumenty/ Dla klienta indywidualnego

PFRON

Bezrobotne osoby niepełnosprawne  lub osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu

Pomoc udzielana na zasadach wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Refundacja wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Fundusz Pracy

Bezrobotne osoby niepełnosprawne 

Pomoc udzielana na zasadach stosowanych przy zatrudnianiu osób bezrobotnych.
Zasady do pobrania w zakładce Dokumenty/ Dla pracodawcy

PFRON

Bezrobotne osoby niepełnosprawne  lub osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu

Pomoc udzielana na zasadach wskazanych w
Wniosek Wn-W stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 
Załączniki do wniosku nr 1-9 (pobierz)
Załącznik nr 10 (pobierz)

Każda pomoc udzielana jest do wysokości posiadanego limitu środków Funduszu Pracy lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON – patrz zakładka Informacje/Limit środków/

Aktualnych Informacji na temat dostępności danej formy wsparcia udzielą pracownicy Urzędu pod numerem 58 694 09 00 wew. 900 (stanowisko Informacja)

DRUKI WNIOSKÓW DO POBRANIA W ZAKŁADCE
DOKUMENTY/DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO LUB
DOKUMENTY/DLA PRACODAWCY