Aktualności

SZKOLENIA INDYWIDUALNE


Masz perspektywę pracy, brakuje Ci kwalifikacji, 
możemy zorganizować dla Ciebie szkolenie indywidualne.Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach oferuje szkolenia indywidualne – realizowane pod bezpośrednie potrzeby osób bezrobotnych, w szczególności osób mających gwarancję zatrudnienia po szkoleniu.

 

Szkolenia indywidualne realizowane będą w ramach projektu „Rozwój osobisty Twoją inwestycją” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nie przewiduje się kierowania na szkolenia osób, które kiedykolwiek objęte były wsparciem w ramach projektu „Rozwój osobisty Twoją inwestycją”.

 

W ramach naboru środki mogą zostać przeznaczone na realizację wniosków składanych przez osoby bezrobotne:

  1. do 24 lat, które nie uczestniczą w kształceniu lub w szkoleniu zarejestrowane jako osoby bezrobotne nie dłużej niż 4 miesiące,
  2. powyżej 50 roku życia,
  3. niepełnosprawne,
  4. niespełniające powyższych kryteriów (ograniczona liczba miejsc).

 

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób wymienionych w pkt od 1. do 3. i/oraz wnioski osób posiadających gwarancję zatrudnienia po szkoleniu.

 

 

Na stronie internetowej www.pup.kartuzy.pl

(zakładka Dokumenty/Dla klienta indywidualnego)

udostępniony został aktualny druk wniosku.

 

Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie

Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4.

 

Wnioski oceniane będą w oparciu o „Zasady organizacji i finansowania szkoleń, finansowania kosztów egzaminów, licencji oraz studiów podyplomowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach” wprowadzone Zarządzeniem nr 2/2014 Dyrektora PUP w Kartuzach z dnia 27.01.2014 r. (zasady dostępne są na stronie www.pup.kartuzy.pl w zakładce Klient indywidualny/ABC Bezrobotnego/Szkolenia.

 

Kartuzy, dn. 29.01.2014 r.